L’aprenentatge dels escacs presenta beneficis en totes les edats a causa que reuneix característiques tals que afavoreix l’exercici i desenvolupament de les aptituds mentals: concentració de l’atenció, memòria (associativa, cognitiva, selectiva, visual), abstracció, raonament i coordinació són només algunes d’elles.

Paral·lelament, la formació del pensament científic és un requisit indispensable del món contemporani. els escacs pot convertir-se en un eficaç col·laborador d’aquesta formació, aprofitant la capacitat lúdica de l’ésser humà; implica una constant posada a prova d’hipòtesi que haurà de verificar o descartar; suposa l’aplicació d’estratègies en funció d’un objectiu a aconseguir; adquirir l’experiència directa de la relació mitjans-finalitats.

Es tracta d’un joc-ciència que fomenta els aspectes intel·lectuals i recreatius d’aquells que ho practiquen, al mateix temps que brinda un marc adequat per a la socialització i per a la incorporació de pautes i respecte de normes.

Anàlisi i Síntesi:

Durant la partida d’escacs l’aprenent s’enfronta en cada jugada a múltiples alternatives i a la necessitat de contestar a l’amenaça del contrari i a plantejar al seu torn una amenaça al rival. això fa que hagi d’analitzar múltiples alternatives de respostes i sintetitzar com és la més apropiada, desenvolupant al seu torn un pensament crític.

Memòria:

A causa de la multiplicitat d’alternatives per a cada jugada durant una partida d’escacs i al relatiu curt temps per escollir la millor resposta ,pel ajedrecista la memòria és un aliat molt important, moltes de les respostes poden basar-se en l’experiència o el coneixement del ajedrecista de posicions similars jugades o estudiades en altres partides.

Empatia:

És imprescindible considerar que hi ha un “altre” que realitza jugades per comprendre l’estratègia de l’oponent i per anticipar-se a les seves accions les quals cal observar per poder respondre adequadament i així guanyar la partida.
Resolució de problemes i presa de decisions

Els escacs genera responsabilitat en la presa de decisions, per que remitent a fer-se càrrec en cada jugada que realitza. durant la partida, el nen enfronta diferents problemes pels quals ha de definir i aplicar una estratègia de solució. com el temps és un factor limitant en les partides d’escacs han de també prendre’s importants decisions sobre l’estratègia a seguir sota pressió de temps.

Socialització:

Els escacs afavoreix la integració ja que no és important l’edat, ni la nacionalitat, ni l’idioma, poden jugar nens amb joves o amb persones majors i no cal ser un gran jugador per participar en els tornejos oberts.
A nivell personalitat

Fomenta la capacitat organitzativa i l’equilibri entre el racional i l’emocional.

Creativitat i Imaginació:

En els escacs no és suficient amb respondre a les jugades de l’oponent o tractar de seguir patrons de jugades estudiades o practicades prèviament a fi d’aconseguir avantatges clars sobre el contrincant, el ajedrecista ha d’imaginar posicions diferents a la qual està present en el tauler i definir estratègies que li permetin arribar a elles.

Acceptació de regles:

En els escacs es requereix el seguiment d’una sèrie de regles l’incompliment de les quals no és acceptable i és penalitzat, el nen tampoc pot tirar-li a ningú la culpa dels seus errors ,són les seves pròpies capacitats i accions les que determinen el seu acompliment.

http://www.ajedrezypsicologia.com/los-beneficios-de-aprenderajedrez/

ABC

Anuncios